Καρπενήσι: 2237080290 | Ιωάννινα: 2651020596 info@lexi.gr