Καρπενήσι: 2237080290 | Ιωάννινα: 2651020596 info@lexi.gr

Λογοτεχνία

Υπάρχει κι ένας άλλος κόσμος· αλλά βρίσκεται μέσα σ’ αυτόν εδώ

lexi philologiko frontistirio logotexnia 1

Η αναγνώριση και η περιγραφή της λειτουργίας των κειμενικών δεικτών (αφηγηματικών, εκφραστικών, γλωσσικών) επιδιώκεται μέσω της συστηματικής διδασκαλίας του Λογοτεχνικού Φαινομένου (Θεωρία, Ερμηνευτική, Αναγνωστική Ανταπόκριση). Το καθαρά Τεχνικό Μέρος του μαθήματος επενδύεται κι από τη βιωματική προσέγγιση της πολυεπίπεδης λογοτεχνικής λειτουργίας, μέσω της επιλογής αντιπροσωπευτικών κειμένων που ανακινούν τη μελέτη σχετικά με την «ποιητική εμπειρία» και μας επιτρέπουν να αναστοχαστούμε γύρω από το πώς παράγεται η λογοτεχνικότητα και το γιατί ένα λογοτεχνικό κείμενο είναι «καλό» ή όχι. Έτσι, μέσα από τη συνεχή εξάσκηση και την επίτευξη υψηλού βαθμού ελέγχου, προετοιμαζόμαστε για υψηλές επιδόσεις και σε αυτό το μέρος του μαθήματος των Νέων Ελληνικών.