Καρπενήσι: 2237080290 | Ιωάννινα: 2651020596 info@lexi.gr

Λατινικά

Η λατινική γλώσσα ως γέφυρα με τον υπόλοιπο κόσμο

lexi philologiko frontistirio latinika

Η υψηλή επίδοση στο μάθημα των Λατινικών επιδιώκεται μέσω της μεθοδικής διδασκαλίας των διδασκόμενων κειμένων σε κάθε επίπεδο εξέτασής του (μορφοσυντακτικό, λεξιλογικό κλπ.) και μέσω της έγκαιρης (από τη Β’ Λυκείου) εκμάθησής τους, κάτι που επιτρέπει πολλές και ποικίλης μορφής επαναλήψεις.

Η διδασκαλία των συντακτικών φαινομένων, μάλιστα, είναι «δια-γλωσσική», καθώς είτε αξιοποιούνται ήδη κατακτημένες γνώσεις πάνω στα αντίστοιχα συντακτικά φαινόμενα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας είτε διδάσκονται παράλληλα, συμβάλλοντας με αυτόν τρόπο στην κατανόηση και τη συνειδητοποίηση των αντιστοιχιών τους. Έτσι, οι δύο γλώσσες αλληλοτροφοδοτούνται μεταγνωστικά, με αποτέλεσμα οι μαθητές να νιώθουν δημιουργικοί και να γίνεται ευκολότερη η εμπέδωσή τους.

lexi philologiko frontistirio latinika

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Δείτε αναλυτικά τα μαθήματα

που διδάσκονται  στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Λέξη για κάθε σχολική βαθμίδα