Καρπενήσι: 2237080290 | Ιωάννινα: 2651020596 info@lexi.gr

Αρχαία Ελληνικά

Η Γλώσσα και η Φιλοσοφία της σπουδαιότερης Γραμματείας του Παγκόσμιου Πολιτισμού

Τα Αρχαία Ελληνικά δεν είναι μόνο ένα γλωσσικό μάθημα· είναι καλλιέργεια. Μέσω της επαφής με τον αρχαιοελληνικό τρόπο σκέψης, οι γνωστικοί και πνευματικοί ορίζοντες των εφήβων διευρύνονται και παράλληλα με την προετοιμασία τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις, έχουν την ευκαιρία μιας ουσιαστικής καλλιέργειας.

plilologiko frontistirio lexi arxaia ellinika 2

Ειδικά, στο πλαίσιο της διετούς προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις, κέντρο βάρος αποτελούν τα φιλοσοφικά κείμενα, που διδάσκονται στο μέρος εκείνο του μαθήματος που ονομάζεται «Γνωστό» ή «Διδαγμένο». Θεωρώντας, λοιπόν, το «Γνωστό» ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, εστιάζουμε στην έγκαιρη κατανόηση των νοημάτων των διδακτέων φιλοσοφικών κειμένων με συνεχή άσκηση σε όλα τα επίπεδα της εξέτασης του μαθήματος.

Τα Αρχαία Ελληνικά, ωστόσο, είναι και γλωσσικό μάθημα, που μπορεί να συμβάλει στην ευρύτερη γλωσσική καλλιέργεια των μαθητών, όπως για παράδειγμα στη συνειδητή ορθογραφία στα νέα ελληνικά και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους μέσω λεξιλογικών ασκήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο του μαθήματος δίνεται βαρύτητα στη γραμματική, η οποία αποτελεί απαραίτητη βάση και προϋπόθεση για την περαιτέρω δημιουργική ενασχόληση με το μάθημα, δηλαδή για τη μετάφραση του «άγνωστου» ή «αδίδακτου» κειμένου, όπου ο μαθητής αξιοποιώντας τις γνώσεις του σε μορφοσυντακτικό επίπεδο, «ξαναγράφει» αρχαιοελληνικά κείμενα και αποδίδει το νόημά τους σε νεοελληνικό λόγο. Σ’ αυτό συμβάλλει και η συντακτική ανάλυση, κατά την οποία μέσω της τεχνικής «Signal-tips» «αποδομούμε» το κείμενο, για να αναδειχθούν οι νοηματικοί συσχετισμοί, καθώς και οι γλωσσικές επιλογές του συγγραφέα. Η συνεχής μελέτη της Γραμματικής, μάλιστα, υλοποιείται και μέσα από το Εργαστήρι Γραμματικής, ένα παράλληλο-ενισχυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας και –κυρίως– εφαρμογών και ασκήσεων.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Δείτε αναλυτικά τα μαθήματα

που διδάσκονται  στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Λέξη για κάθε σχολική βαθμίδα